Tokyo Employment Service Center for Foreigners... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2015/07/30 update

Tokyo Employment Service Center for Foreigners... | Tin tức | Website về thôn...

facebooktwitter

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2015/07/30

Tin tức

2015/07/30 Thông tin về tuyển dụng

Tokyo Employment Service Center for Foreigners
Job Fair for International Students
Aug 18 (Tue), 2015
@ Shinjuku NS Building B1, NS Event Hall

http://goo.gl/qKPtPW

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học