Kyoto University of Foreign Studies Hệ Đào tạo Nhật Ngữ dành cho Lưu học sinh Kyoto University of Foreign Studies will run a ... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2015/07/10 update

Kyoto University of Foreign Studies Hệ Đào tạo Nhật Ngữ dành cho Lưu học sinh...

facebooktwitter

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2015/07/10

Tin tức

2015/07/10 Kyoto University of Foreign Studies Hệ Đào tạo Nhật Ngữ dành cho Lưu học sinh Bản tin trường

Kyoto University of Foreign Studies will run a booth at the following information session.
We will explain about our Undergraduate Program, Graduate School and the Course in Japanese Studies for Overseas Students.

(1)Kaohsiung
Date and Time: Saturday, July 18th, 11:00am - 5:00pm
Location: Dream Mall(789, Zhonghua 5th RD., Kaohsiung 80661, TAIWAN)
(2)Taipei
Date and Time: Sunday, July 19th, 10:45am - 5:00pm
Location: Taipei World Trade Center (Hsin-yi RD. sec. 5, TAIPEI, TAIWAN)

» Kyoto University of Foreign Studies Hệ Đào tạo Nhật Ngữ dành cho Lưu học sinhの学校情報を見る

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học