Trường Đại học Quốc tế Tokyo TIU E-Track 【Đại học Quốc tế Tokyo】Đã công bố Hồ sơ tuyển... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2015/06/08 update

Trường Đại học Quốc tế Tokyo TIU E-Track 【Đại học Quốc tế Tokyo】Đã công bố ...

facebooktwitter

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2015/06/08

Tin tức

2015/06/08 Trường Đại học Quốc tế Tokyo TIU E-Track Bản tin trường

【Đại học Quốc tế Tokyo】Đã công bố Hồ sơ tuyển sinh năm học 2016 của chương trình học bằng tiếng Anh (E-Track).

Trường đã công bố Hồ sơ tuyển sinh năm học 2016 của chương trình học bằng tiếng Anh (E-Track).
Xem cụ thể tại địa chỉ URL dưới đây.
http://www.tiu.ac.jp/english/etrack/asset/docs/Application_Guideline_2016.pdf

» Trường Đại học Quốc tế Tokyo TIU E-Trackの学校情報を見る

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học