18th Asian Regions Job FairJun 20 (Sat), 2015 ... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2015/06/10 update

18th Asian Regions Job FairJun 20 (Sat), 2015 ... | Tin tức | Website về thôn...

facebooktwitter

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2015/06/10

Tin tức

2015/06/10 Thông tin về tuyển dụng

18th Asian Regions Job Fair
Jun 20 (Sat), 2015 10:30-16:30
For foreign workers, international students, and Japanese people who wish to work in Japan and/or other Asian regions.

http://goo.gl/mcQzFm

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học