Asia University Business Administration 【亜細亜大学】留学生会によるネパール募金活動... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2015/05/16 update

Asia University Business Administration 【亜細亜大学】留学生会によるネパール...

facebooktwitter

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2015/05/16

Tin tức

2015/05/16 Asia University Business Administration Bản tin trường

【亜細亜大学】留学生会によるネパール募金活動

 本学の留学生会(会長:付 一真)による、ネパール大地震被災地復興
救援募金活動が新聞各社(朝日、東京、読売)に取り上げられました。

(「亜細亜大学 留学生会 ネパール」で検索すると各記事が読めます。)

» Asia University Business Administrationの学校情報を見る

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học