Asia University Business Administration 【亜細亜大学】留学生によるネパール地震救援募金... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2015/05/12 update

Asia University Business Administration 【亜細亜大学】留学生によるネパール地...

facebooktwitter

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2015/05/12

Tin tức

2015/05/12 Asia University Business Administration Bản tin trường

【亜細亜大学】留学生によるネパール地震救援募金活動を行っています。

http://www.asia-u.ac.jp/asu_news/2015/05/2568/

» Asia University Business Administrationの学校情報を見る

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học