Trường Đại học Quốc tế Tokyo TIU E-Track ■ 【Đại học Quốc tế Tokyo】Đang nhận hồ sơ tuyể... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2015/04/21 update

Trường Đại học Quốc tế Tokyo TIU E-Track ■ 【Đại học Quốc tế Tokyo】Đang nhận...

facebooktwitter

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2015/04/21

Tin tức

2015/04/21 Trường Đại học Quốc tế Tokyo TIU E-Track Bản tin trường

■ 【Đại học Quốc tế Tokyo】Đang nhận hồ sơ tuyển sinh ! Chương trình học bằng tiếng Anh (E-Track). Nhập học tháng 9 năm 2015.

〇Năm học 2015 Đợt tuyển sinh lần thứ III cho đợt nhập học mùa thu (nhập học tháng 9 năm 2015)
Hạn nộp đơn: ngày 8 tháng 5 năm 2015

Nộp hồ sơ qua Internet
https://tiu.applyjapan.com/

Cần đọc kỹ “Hướng dẫn thủ tục tuyển sinh” trước khi nộp hồ sơ.
http://www.tiu.ac.jp/english/etrack/asset/docs/application_guideline_2015.pdf

Brochure
http://www.tiu.ac.jp/english/etrack/asset/docs/etrack_school_Brochure.pdf

» Trường Đại học Quốc tế Tokyo TIU E-Trackの学校情報を見る

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học