Kyoto University of Foreign Studies Hệ Đào tạo Nhật Ngữ dành cho Lưu học sinh ■【Kyoto University of Foreign Studies】Japanes... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2015/04/17 update

Kyoto University of Foreign Studies Hệ Đào tạo Nhật Ngữ dành cho Lưu học sinh...

facebooktwitter

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2015/04/17

Tin tức

2015/04/17 Kyoto University of Foreign Studies Hệ Đào tạo Nhật Ngữ dành cho Lưu học sinh Bản tin trường

■【Kyoto University of Foreign Studies】Japanese Studies Center for International Students 【September Enrollment】 - APPLICATION PROCEDURES

The application period for the Japanese Studies Center for International Students is as follows:
Period of Application: April 15, 2015 (Wed.) - April 24, 2015 (Fri.)
Under no circumstances will applications be accepted after the deadline.

» Kyoto University of Foreign Studies Hệ Đào tạo Nhật Ngữ dành cho Lưu học sinhの学校情報を見る

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học