Osaka Employment Service Center for Foreigners... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2015/03/25 update

Osaka Employment Service Center for Foreigners... | Tin tức | Website về thôn...

facebooktwitter

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2015/03/25

Tin tức

2015/03/25 Thông tin về tuyển dụng

Osaka Employment Service Center for Foreigners
Job hunting seminar for international students
Every 3rd Thursday (Apr 16, May 21,…)

http://goo.gl/oOj9Sc

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học