Trường Đại học Quốc tế Tokyo TIU E-Track ■ 【Đại học Quốc tế Tokyo】Thông tin tuyển sinh... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2015/03/13 update

Trường Đại học Quốc tế Tokyo TIU E-Track ■ 【Đại học Quốc tế Tokyo】Thông tin...

facebooktwitter

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2015/03/13

Tin tức

2015/03/13 Trường Đại học Quốc tế Tokyo TIU E-Track Bản tin trường

■ 【Đại học Quốc tế Tokyo】Thông tin tuyển sinh mùa thu của Chương trình học bằng tiếng Anh (E-Track)
Thời hạn nộp đơn đăng ký tuyển sinh Chương trình học bằng tiếng Anh năm 2015 như sau:
〇Năm học 2015 Đợt tuyển sinh lần thứ III (lần cuối) cho đợt nhập học mùa thu (nhập học tháng 9 năm 2015)
Từ ngày 24/4 đến ngày 8/5 năm 2015
Cần đọc kỹ “Hướng dẫn thủ tục tuyển sinh” trước khi nộp hồ sơ.
Nộp hồ sơ qua Internet https://tiu.applyjapan.com/
Địa chỉ “Hướng dẫn thủ tục tuyển sinh” http://www.tiu.ac.jp/english/etrack/asset/docs/application_guideline_2015.pdf
Brochure: http://www.tiu.ac.jp/english/etrack/asset/docs/etrack_school_Brochure.pdf

» Trường Đại học Quốc tế Tokyo TIU E-Trackの学校情報を見る

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học