Kyoto University of Foreign Studies Hệ Đào tạo Nhật Ngữ dành cho Lưu học sinh ■【Kyoto University of Foreign Studies】Course ... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2015/02/19 update

Kyoto University of Foreign Studies Hệ Đào tạo Nhật Ngữ dành cho Lưu học sinh...

facebooktwitter

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2015/02/19

Tin tức

2015/02/19 Kyoto University of Foreign Studies Hệ Đào tạo Nhật Ngữ dành cho Lưu học sinh Bản tin trường

■【Kyoto University of Foreign Studies】Course in Japanese Studies for Overseas Students 【September enrollment started!!!】 - APPLICATION PROCEDURES

Application Forms available!!!!
https://www.kufs.ac.jp/form/index.html?id=64a25ecfedf5e1b80e86bb21ed37dd2b

The application period for the Course in Japanese Studies for Overseas Students is as follows:
Period of Application: April 15, 2015 (Wed.) - April 24, 2015 (Fri.)
Under no circumstances will applications be accepted after the deadline.

» Kyoto University of Foreign Studies Hệ Đào tạo Nhật Ngữ dành cho Lưu học sinhの学校情報を見る

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học