Hiroshima University [Hiroshima University] INTERVIEW: "How Adv... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2014/12/01 update

Hiroshima University [Hiroshima University] INTERVIEW: "How Adv... ...

facebooktwitter

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2014/12/01

Tin tức

2014/12/01 Hiroshima University Bản tin trường

[Hiroshima University] INTERVIEW: "How Advanced Robotics Technology Brings Change to Disadvantaged Regions"- TAOYAKA Program's Academic Mentor Interview (English Page) has been published.
No. 1: Prof. Idaku Ishii (Technical Creation Course / Graduate School of Engineering)
http://taoyaka.hiroshima-u.ac.jp/english/member/academic-mentor/mentorinterviewenglish/mentorinterviewenglish_ishii.html

» Hiroshima University の学校情報を見る

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học