Job Fair for International Math and Science Stu... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2014/11/30 update

Job Fair for International Math and Science Stu... | Tin tức | Website về thô...

facebooktwitter

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2014/11/30

Tin tức

2014/11/30 Thông tin về tuyển dụng

Job Fair for International Math and Science Students (opportunity to study different industries)
Date: Jan 16 (Fri), 2015 13:00-16:30
Venue: Shidax Hall, Shibuya Tokyo
For: International students graduating university or graduate school between April 2015 to March 2016

http://goo.gl/EEFPY2

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học