Osaka Employment Service center for Foreigners&... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2014/11/26 update

Osaka Employment Service center for Foreigners&... | Tin tức | Website về...

facebooktwitter

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2014/11/26

Tin tức

2014/11/26 Thông tin về tuyển dụng

Osaka Employment Service center for Foreigners> Job Hunting Seminar for International Students
Dec 18, 2014 / Jan 15, 2015…every 3rd Thursday *By appointment only

http://goo.gl/LrwtE8

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học