Trường Đại học Quốc tế Tokyo TIU E-Track ■【Tokyo International University】 B.A. in Eng... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2014/11/20 update

Trường Đại học Quốc tế Tokyo TIU E-Track ■【Tokyo International University】 ...

facebooktwitter

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2014/11/20

Tin tức

2014/11/20 Trường Đại học Quốc tế Tokyo TIU E-Track Bản tin trường

■【Tokyo International University】 B.A. in English: English Track Program (E-Track) Spring and Fall 2015 Admission Information
【B.A in English: E-Track Program Application for Spring 2nd Round and Fall 1st Round 2015 Intake】
<Application Period> Now till November 21, 2014
Please read the Application Guideline carefully before you apply.
Online application:https://tiu.applyjapan.com/
Application Guideline:http://www.tiu.ac.jp/english/etrack/asset/docs/application_guideline_2015.pdf

» Trường Đại học Quốc tế Tokyo TIU E-Trackの学校情報を見る

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học