Hokkaido University Modern Japanese Studies Program 【HOKKAIDO UNIVERSITY】MJSP is participating in... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2014/11/18 update

Hokkaido University Modern Japanese Studies Program 【HOKKAIDO UNIVERSITY】MJ...

facebooktwitter

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2014/11/18

Tin tức

2014/11/18 Hokkaido University Modern Japanese Studies Program Bản tin trường

【HOKKAIDO UNIVERSITY】MJSP is participating in Japan education fair in Kuala Lumpur, Malaysia!
Date:11/29 (Sat), 30(Sun)
Place: Kuala LumpurConvention Centre(Kuala Lumpur City Centre, Kuala Lumpur 50088, Malaysia)

We look forward to meeting you all there!
http://www.jasso.go.jp/study_j/info_fair_malaysia_2014_e.html

» Hokkaido University Modern Japanese Studies Programの学校情報を見る

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học