Internship Seminar for International StudentsD... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2014/10/31 update

Internship Seminar for International StudentsD... | Tin tức | Website về thôn...

facebooktwitter

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2014/10/31

Tin tức

2014/10/31 Thông tin về tuyển dụng

Internship Seminar for International Students
Date: Nov 19 (Wed) 12:30-16:00
Venue: Shidax Hall, Shibuya Tokyo
For: International students graduating university or graduate school between April 2015 to March 2016

http://goo.gl/yoASnY

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học