Fukuoka Young Job-seekers Hello Work> Job-se... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2014/10/21 update

Fukuoka Young Job-seekers Hello Work> Job-se... | Tin tức | Website về...

facebooktwitter

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2014/10/21

Tin tức

2014/10/21 Thông tin về tuyển dụng

Fukuoka Young Job-seekers Hello Work> Job-search Seminars for International Students
Dates: Oct 30 (Thu), Nov 27 (Thu), Dec 25 (Thu)

http://goo.gl/JCU3RH

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học