Kyoto University of Foreign Studies Hệ Đào tạo Nhật Ngữ dành cho Lưu học sinh ■【Kyoto University of Foreign Studies】Course ... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2014/09/16 update

Kyoto University of Foreign Studies Hệ Đào tạo Nhật Ngữ dành cho Lưu học sinh...

facebooktwitter

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2014/09/16

Tin tức

2014/09/16 Kyoto University of Foreign Studies Hệ Đào tạo Nhật Ngữ dành cho Lưu học sinh Bản tin trường

■【Kyoto University of Foreign Studies】Course in Japanese Studies for Overseas Students - APPLICATION PROCEDURES

The application period for the Course in Japanese Studies for Overseas Students is as follows:
Period of Application: September 17(Wed.) ~ September 26 (Fri.), 2014
Under no circumstances will applications be accepted after the deadline.

2015年度留学生别科的申请时间如下。有意报名我校的同学请注意。
申请时间: 2014年 9 月17日(水)~ 9 月26日(金)[须在截止日前寄达]

2015년도유학생별과 지원기간은 다음과 같습니다.우리학교를 지망하실분은 꼭 봐주세요.
지원기간: 2014年 9 月17日(수)~ 9 月26日(금)[마감일 필착]

http://www.kufs.ac.jp/admissions/ovs/bekka.html

» Kyoto University of Foreign Studies Hệ Đào tạo Nhật Ngữ dành cho Lưu học sinhの学校情報を見る

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học