Kyoto University of Foreign Studies Hệ Đào tạo Nhật Ngữ dành cho Lưu học sinh ●Kyoto University of Foreign Studies Japan Ed... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2014/08/01 update

Kyoto University of Foreign Studies Hệ Đào tạo Nhật Ngữ dành cho Lưu học sinh...

facebooktwitter

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2014/08/01

Tin tức

2014/08/01 Kyoto University of Foreign Studies Hệ Đào tạo Nhật Ngữ dành cho Lưu học sinh Bản tin trường

●Kyoto University of Foreign Studies
Japan Education Fair 2014

Kyoto University of Foreign Studies will run a booth at the following information session.
We will explain about our Undergraduate Program, Graduate School and the Course in Japanese Studies for Overseas Students.
(1)Chian Mai
Date and Time: Friday, August 29th, 10:00am - 5:00pm
Location: The Imperial Mae Ping Hotel
(153 Sridonchai Road, Chang Klan, Chiang Mai 50100, Thailand)
(2)Bangkok
Date and Time: Sunday, August 31st, 10:00am - 5:00pm
Bangkok Convention Centre at CentralWorld
(999/99 Rama 1 Road, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand)

มหาวิทยาลัยวิชาภาษาต่างประเทศแห่งเกียวโตเข้าร่วมงานJapan Education Fair 2014
(๑) เชียงใหม่ วันศุกที่๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗
โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง
(๑๕๓ ถ.ศรีดอนชัย อ.ช้างคลาน จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๐๐ ประเทศไทย)
(๒)กรุงเทพฯ วันอาทิตย์ที่๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗
บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ (เซ็นทรัลเวิลด์)
(๙๙๙/๙๙ ถ.พระราม๑ ข.ปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ ประเทศไทย)
เราจะอธิบายวิธีการสมัครสอบคัดเลือกและหลักสูตรมหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัยและคอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติ
ขอเรียนเชิญเยี่ยมชมบูธของมหาวิทยาลัยวิชาภาษาต่างประเทศแห่งเกียวโต

» Kyoto University of Foreign Studies Hệ Đào tạo Nhật Ngữ dành cho Lưu học sinhの学校情報を見る

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học