Osaka University Osaka University is participating in the Japan ... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2014/07/16 update

Osaka University Osaka University is participating in the Japan ... | Tin tứ...

facebooktwitter

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2014/07/16

Tin tức

2014/07/16 Osaka University Bản tin trường

Osaka University is participating in the Japan Education Fair in Kaohsiung (Jul 19) and in Taipei (Jul 20).
http://www.jasso.go.jp/study_j/info_fair_taiwan_2014.html

» Osaka University の学校情報を見る

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học