Kyorin University Foreign Studies 八王子キャンパスで国際交流パーティーを開催しま... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2014/07/02 update

Kyorin University Foreign Studies 八王子キャンパスで国際交流パーティーを開催...

facebooktwitter

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2014/07/02

Tin tức

2014/07/02 Kyorin University Foreign Studies Bản tin trường

八王子キャンパスで国際交流パーティーを開催しました。
Kyorin University hosted an International Exchange Gathering at Hachioji Campus.
http://www.kyorin-u.ac.jp/cn/html/kyorin/00003/201406263/

» Kyorin University Foreign Studiesの学校情報を見る

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học