Josai International University International Humanities 【城西国際大学】国際文化学科主催 かるた大会開催... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2014/02/07 update

Josai International University International Humanities 【城西国際大学】国際...

facebooktwitter

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2014/02/07

Tin tức

2014/02/07 Josai International University International Humanities Bản tin trường

【城西国際大学】国際文化学科主催 かるた大会開催しました
かるた大会を通して、日本の言語文化を伝え、学生交流を図っています。

http://www.jiu.ac.jp/cultural/news/2013/news140129.html

» Josai International University International Humanitiesの学校情報を見る

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học