From 2014, required GPA for the Monbukagakusho ... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2014/02/03 update

From 2014, required GPA for the Monbukagakusho ... | Tin tức | Website về thô...

facebooktwitter

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2014/02/03

Tin tức

2014/02/03 Thông tin có ích

From 2014, required GPA for the Monbukagakusho Honors Scholarship for Privately Financed International Students will change.

(Undergraduate level: 2.00 -> 2.30)

http://www.jasso.go.jp/scholarship/shoureihi.html

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học