JOB Fair for foreign studentsThe biggest even... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2014/01/21 update

JOB Fair for foreign studentsThe biggest even... | Tin tức | Website về thông...

facebooktwitter

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2014/01/21

Tin tức

2014/01/21 Thông tin về tuyển dụng

JOB Fair for foreign students

The biggest event for foreign students in Japan!
30 companies and more than 2000 students will participate!

Feb 9 (Sun), 2014 @Tokyo, Akihabara Convention Hall
http://www.global.worksjapan.co.jp/jobfair/akb/en/index.html

Feb 16 (Sun), 2014 @Kyoto, Kiratto Plaza, Kyoto sangyou kaikan
http://www.global.worksjapan.co.jp/jobfair/kyoto/en/index.html

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học