Trường Đại học Quốc tế Tokyo TIU E-Track 【Tokyo International University】 E-Track Admi... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2014/01/08 update

Trường Đại học Quốc tế Tokyo TIU E-Track 【Tokyo International University】 E...

facebooktwitter

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2014/01/08

Tin tức

2014/01/08 Trường Đại học Quốc tế Tokyo TIU E-Track Bản tin trường

【Tokyo International University】 E-Track Admissions Information

E-track Admissions for April and September are going to be open on following dates:

〇April 2014 Enrollment (only for applicants residing in Japan)
 February 14th (Fri) – February 28th (Fri), 2014

〇September 2014 Enrollment (for all applicants: both residing in and outside Japan)
 February 7th (Fri) – February 21st (Fri), 2014

Please read the Application Guideline carefully before you apply.

Online application https://tiu.applyjapan.com/
Application Guideline http://www.tiu.ac.jp/english/etrack/admission/TIU_Application_2014.pdf

» Trường Đại học Quốc tế Tokyo TIU E-Trackの学校情報を見る

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học