[Indonesia]1.25-26 Global 30 Japan Education Fa... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2014/01/11 update

[Indonesia]1.25-26 Global 30 Japan Education Fa... | Tin tức | Website về thô...

facebooktwitter

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2014/01/11

Tin tức

2014/01/11 Sự kiện

[Indonesia]1.25-26 Global 30 Japan Education Fair

http://www.uni.international.mext.go.jp/info/2013/11/global-30-japan-education-fair-indonesia/

[Jakarta]
Date: January 25, 2014 (Sat) 10:00–15:00
Venue: Universitas Al Azhar Indonesia Ruang Arifin Panigoro (3rd Floor)

[Yogyakarta]
Date: January 26, 2014 (Sun) 11:00–16:00
Venue: Universitas Gadjah Mada GRHA SABHA PRAMANA (1st floor)

http://www.uni.international.mext.go.jp/info/2013/11/global-30-japan-education-fair-indonesia/

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học