[Tokyo]12.23 Career Forum For International stu... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2013/12/16 update

[Tokyo]12.23 Career Forum For International stu... | Tin tức | Website về thô...

facebooktwitter

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2013/12/16

Tin tức

2013/12/16 Thông tin về tuyển dụng

[Tokyo]12.23 Career Forum For International students

Date: December 23rd (Mon, National Holiday) 11:00~17:00
Place: Tokyo Big Sight, East Hall

https://job.nikkei.co.jp/2015/event/detail/28

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học