[Fukuoka]12.17 Job Search Seminar for Internati... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2013/12/04 update

[Fukuoka]12.17 Job Search Seminar for Internati... | Tin tức | Website về thô...

facebooktwitter

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2013/12/04

Tin tức

2013/12/04 Thông tin về tuyển dụng

[Fukuoka]12.17 Job Search Seminar for International Students in Fukuoka

Job Search Seminar for International Students @ Fukuoka Employment Center for Students
Dates: Dec 17, Jan 28, Feb 25, Mar 25 (16:00-18:00)

http://fukuoka-young.jsite.mhlw.go.jp/gakusei_mishushoku/ryugakusei.html

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học