Nagoya University Prof. Akasaki, a honory professor of Naogya Uni... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2013/11/21 update

Nagoya University Prof. Akasaki, a honory professor of Naogya Uni... | Tin t...

facebooktwitter

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2013/11/21

Tin tức

2013/11/21 Nagoya University Bản tin trường

Prof. Akasaki, a honory professor of Naogya University and Prof. Amano, currently a professor of Nagoya University, won Nobel Prize in Physics for the invention of blue light-emitting diodes.

» Nagoya University の学校情報を見る

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học