[Indonesia]11.23-24 Japan Education Seminar in ... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2013/11/04 update

[Indonesia]11.23-24 Japan Education Seminar in ... | Tin tức | Website về thô...

facebooktwitter

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2013/11/04

Tin tức

2013/11/04 Sự kiện

[Indonesia]11.23-24 Japan Education Seminar in Bangladesh

Japan Education Seminar Held in Bangladesh!
http://www.jasso.go.jp/study_j/info_fair_bangladesh_2013_e.html


Venue and Dates
(1) Dhaka:
Bangladesh University of Engineering and Technology (BUET)
(Palashi, Dhaka 1000, Bangladesh)
November 23 (Sat.), 2013

(2) Gazipur:
Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Agricultural University
(Gazipur 1706, Bangladesh)
November 24 (Sun.), 2013

http://www.jasso.go.jp/study_j/info_fair_bangladesh_2013_e.html

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học