[Korea]10.12 WASEDA UNIVERSITY INFORMATION SESS... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2013/10/06 update

[Korea]10.12 WASEDA UNIVERSITY INFORMATION SESS... | Tin tức | Website về thô...

facebooktwitter

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2013/10/06

Tin tức

2013/10/06 Sự kiện

[Korea]10.12 WASEDA UNIVERSITY INFORMATION SESSION

WASEDA UNIVERSITY INFORMATION SESSION in Seoul October 12 2013 (for September 2014 entry)

http://www.waseda-iao.jp/waseda/images/pdf/Korea_20131012.pdf

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học