[Mongorlia]10.5 Japan Education Seminar 2013h... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2013/09/12 update

[Mongorlia]10.5 Japan Education Seminar 2013h... | Tin tức | Website về thông...

facebooktwitter

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2013/09/12

Tin tức

2013/09/12 Sự kiện

[Mongorlia]10.5 Japan Education Seminar 2013

http://www.jasso.go.jp/study_j/info_fair_mongolia_2013_e.html

City
Mongolia (Ulaanbaatar)

Date
October 5 (Sat.), 2013

Venue
Mongolia-Japan Center
(Ulaanbaatar, Mongolia-Japan Center building, P.O.box 46A-190)

Audience
High school and university students wishing to study in Japan, and educational administrators.

http://www.jasso.go.jp/study_j/info_fair_mongolia_2013_e.html

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học