[Taiwan]7.20-21 Japan Education Fairs in Taiwan... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2013/07/19 update

[Taiwan]7.20-21 Japan Education Fairs in Taiwan... | Tin tức | Website về thô...

facebooktwitter

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2013/07/19

Tin tức

2013/07/19 Sự kiện

[Taiwan]7.20-21 Japan Education Fairs in Taiwan

(1) Kaohsiung:
Time Hall (Dream Mall 8F, 789, Zhonghua 5th Rd., Kaohsiung City 80661, Taiwan)
July 20 (Sat.) 2013

(2) Taipei:
Taipei World Trade Center (Exhibition Hall, 5 Hsin-Yi Rd., Sec. 5, Taipei, Taiwan)
July 21 (Sun.) 2013

http://www.jasso.go.jp/study_j/info_fair_taiwan_2013_e.html

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học