Tokyo International Exchange Center: Applicatio... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2013/06/27 update

Tokyo International Exchange Center: Applicatio... | Tin tức | Website về thô...

facebooktwitter

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2013/06/27

Tin tức

2013/06/27 Thông tin có ích

Tokyo International Exchange Center: Application for Residence Halls

Tokyo International Exchange Center (TIEC) is accepted the application for Residence Halls now.

http://www.jasso.go.jp/tiec/bosyu_e.html


[Application for the halls]

Rooms for International students and Japanese students(Application) (sorry, Japanese only)
http://www.jasso.go.jp/tiec/ryugakusei_2.html

Rooms for Researchers (Application) (sorry, Japanese only)
http://www.jasso.go.jp/tiec/kennkyuusya.html

Rooms for Japanese resident assistants (Application) (sorry, Japanese only)
http://www.jasso.go.jp/tiec/nihonjinrazuiji.html

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học