Trường Đại học Quốc tế Tokyo TIU E-Track 【Tokyo International University】 E-Track Prog... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2016/12/16 update

Trường Đại học Quốc tế Tokyo TIU E-Track 【Tokyo International University】 E...

facebooktwitter

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2016/12/16

Tin tức

2016/12/16 Trường Đại học Quốc tế Tokyo TIU E-Track Bản tin trường

【Tokyo International University】 E-Track Program – Spring & Fall 2017 Intake

Application Period: January 6th – January 20th, 2017
Spring: For applicants residing in Japan only
Fall: For all applicants both residing in and outside Japan

Please read the Application Guideline carefully before you apply.
Application Guideline:
http://www.tiu.ac.jp/english/etrack/asset/docs/Application_Guideline_2017_1.pdf

Online application: https://tiu.applyjapan.com/

If you have any questions regarding the application process or Tokyo International University, we would be more than happy to assist you anytime.

e-mail: etrack@tiu.ac.jp
TEL: +81-3-3362-9644

» Trường Đại học Quốc tế Tokyo TIU E-Trackの学校情報を見る

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học