Hosei University Hosei University Japanese Language Program 【Hosei University】Hosei University Japanese L... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2016/12/08 update

Hosei University Hosei University Japanese Language Program 【Hosei Universit...

facebooktwitter

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2016/12/08

Tin tức

2016/12/08 Hosei University Hosei University Japanese Language Program Bản tin trường

【Hosei University】Hosei University Japanese Language Program (JLP) will receive non-degree students(April intake 2017)additionally as follows

additional Application period : December 8, 2016 to December 21, 2016 (Japan standard time)

For details, please refer to the following : http://exam.52school.com/guide/hosei-jlp-en/

» Hosei University Hosei University Japanese Language Programの学校情報を見る

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học