GLOBAL ROOKIES Conference for International St... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2016/12/08 update

GLOBAL ROOKIES Conference for International St... | Tin tức | Website về thôn...

facebooktwitter

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2016/12/08

Tin tức

2016/12/08 Thông tin về tuyển dụng

GLOBAL ROOKIES
Conference for International Students to get to know the Japanese Companies
Dec 10 (Sat), 2016 @Hankyu Grand Building

https://goo.gl/SwFvIN

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học