International University of Japan 【International University of Japan】Info. Sess... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2016/10/05 update

International University of Japan 【International University of Japan】Info....

facebooktwitter

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2016/10/05

Tin tức

2016/10/05 International University of Japan Bản tin trường

【International University of Japan】Info. Session/Open Campus/Study-In-Japan Fair information in October
[Info. Session in Tokyo]
Date: Saturday, October 22
Place: Tokyo
Information: in Japanese http://www.iuj.ac.jp/jp/2016/10/20161006/ in English http://www.iuj.ac.jp/20161006/

[Open Campus]
Date: Saturday, October 29
Place: IUJ Campus in Niigata
Information: in Japanese http://www.iuj.ac.jp/jp/2016/09/20160929/
In English:http://www.iuj.ac.jp/20160929/


[Study-In-Japan Fair in Cambodia]
Date: Sunday, October 23
Place: Phnom Penh
Information: http://www.iuj.ac.jp/20161011/


[Study-In-Japan Fair in Laos]
Date: Wednesday, October 26
Place: Vientiane
Information: http://www.iuj.ac.jp/20161012-2/


[Study-In-Japan Fair in Kenya]
Date: Wednesday, October 26
Place: Nairobi
Information: http://www.iuj.ac.jp/20161020/


[Study-In-Japan Fair in Indonesia]
Date: Sunday, October 30
Place: Jakarta
Information: http://www.iuj.ac.jp/20161017/» International University of Japan の学校情報を見る

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học