It's next week!!Tokyo Employment Service ... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2016/10/04 update

It's next week!!Tokyo Employment Service ... | Tin tức | Website về ...

facebooktwitter

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2016/10/04

Tin tức

2016/10/04 Thông tin về tuyển dụng

It's next week!!
Tokyo Employment Service Center for Foreigners
Job Fair for International Students
Oct 12 (Wed) - 14 (Fri), 2016
@Tokyo Employment Service Center for Foreigners

https://goo.gl/8CgnVg

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học