【May.25/26 Vietnam】Japan Education Fair in Vi... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2013/04/22 update

【May.25/26 Vietnam】Japan Education Fair in Vi... | Tin tức | Website về thô...

facebooktwitter

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2013/04/22

Tin tức

2013/04/22 Sự kiện

【May.25/26 Vietnam】Japan Education Fair in Vietnam

JASSO will hold the annual Japan Education Fairs for students who wish to study in Japan.

1)Ho Chi Minh City / Dates:May 25 (Sat.), 2013
2)Hanoi / Dates:May 26 (Sun.), 2013

http://www.jasso.go.jp/study_j/2013fair_e.html

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học