Osaka Employment Service Center for Foreigners ... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2016/09/13 update

Osaka Employment Service Center for Foreigners ... | Tin tức | Website về thô...

facebooktwitter

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2016/09/13

Tin tức

2016/09/13 Thông tin về tuyển dụng

Osaka Employment Service Center for Foreigners provides part-time job info
to international students.

http://goo.gl/sNmUS4

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học