Kyoto University of Foreign Studies Hệ Đào tạo Nhật Ngữ dành cho Lưu học sinh ■【京都外国語大学】留学生別科:2017年度入試情報... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2016/09/05 update

Kyoto University of Foreign Studies Hệ Đào tạo Nhật Ngữ dành cho Lưu học sinh...

facebooktwitter

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2016/09/05

Tin tức

2016/09/05 Kyoto University of Foreign Studies Hệ Đào tạo Nhật Ngữ dành cho Lưu học sinh Bản tin trường

■【京都外国語大学】留学生別科:2017年度入試情報 【4月入学】
■【Kyoto University of Foreign Studies】Japanese Studies Center for International Students 【2017 April Enrollment】 - APPLICATION PROCEDURES

★京都外国語大学 留学生別科では、インターネットを使って出願ができる「インターネット出願」を導入します!
☆Kyoto University of Foreign Studies is implementing an internet application system for the Japanese Studies Center for International Students starting from April 2017 admission.
★京都外国语大学留学生别科使用网上报名系统申请。
☆京都外國語大學留學生別科使用網路報名系統申請。

http://www.kufs.ac.jp/en/onlineapp/index.html
http://www.kufs.ac.jp/en/onlineapp/cn.html
http://www.kufs.ac.jp/en/onlineapp/tw.html
http://www.kufs.ac.jp/en/onlineapp/jp.html

出願期間:2016年9月26日(月)~11月15日(火)日本時間23時59分
From Monday, September 26th, 2016 to Tuesday, November 15th, 2016, 11.59pm (JST)

» Kyoto University of Foreign Studies Hệ Đào tạo Nhật Ngữ dành cho Lưu học sinhの学校情報を見る

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học