Global Leader Job Fair for International Studen... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2016/08/23 update

Global Leader Job Fair for International Studen... | Tin tức | Website về thô...

facebooktwitter

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2016/08/23

Tin tức

2016/08/23 Thông tin về tuyển dụng

Global Leader Job Fair for International Students
Sep 2 (Fri), 2016 13:00-16:30
@ Shidax Hall, Shibuya, Tokyo
For international Students graduating between April 2016 to March 2017.

http://goo.gl/d4t7H9

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học