Tokyo Employment Service Center for Foreigners... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2016/06/28 update

Tokyo Employment Service Center for Foreigners... | Tin tức | Website về thôn...

facebooktwitter

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2016/06/28

Tin tức

2016/06/28 Thông tin về tuyển dụng

Tokyo Employment Service Center for Foreigners
Job Fair for International Students
Jul 27 (Wed), 2016
@ Shinjuku NS Building Event Hall

http://goo.gl/1JoRZk

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học