Global Leader Job Fair for International Studen... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2016/06/21 update

Global Leader Job Fair for International Studen... | Tin tức | Website về thô...

facebooktwitter

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2016/06/21

Tin tức

2016/06/21 Thông tin về tuyển dụng

Global Leader Job Fair for International Students
Jul 16 (Sat) 13:00-16:00
For international students graduating from university or grad school between April 2016 and March 2017

http://goo.gl/JPYVT8

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học