Kyorin University Social Sciences 杏林大学・総合政策学部のオープンキャンパスは7月... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2016/06/16 update

Kyorin University Social Sciences 杏林大学・総合政策学部のオープンキャンパス...

facebooktwitter

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2016/06/16

Tin tức

2016/06/16 Kyorin University Social Sciences Bản tin trường

杏林大学・総合政策学部のオープンキャンパスは7月30日(土)、8月6日(土)、8月20日(土)に実施します。入場無料・申し込み不要です。
http://www.kyorin-u.ac.jp/cn/html/kyorin/00003/201504011/index.html

» Kyorin University Social Sciencesの学校情報を見る

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học