Hồ sơ cần thiết khi xin đổi sang visa công tác đặc biệt (đợi việc làm) | Hướng dẫn xin việc cho du học sinh nước ngoài | Website về thông tin du học JPSS

Hồ sơ cần thiết khi xin đổi sang visa công tác đặc biệt (đợi việc làm) | Hướn...

facebooktwitter

> > > > Hồ sơ cần thiết khi xin đổi sang visa công tác đặc biệt (đợi việc làm)

Hướng dẫn xin việc cho du học sinh nước ngoài

Hồ sơ cần thiết khi xin đổi sang visa công tác đặc biệt (đợi việc làm)

[Giấy tờ do cá nhân tự chuẩn bị]
1 Đơn xin đổi visa (đơn xin gồm 5 tờ, có dán ảnh)
2 Hộ chiếu và thẻ cư trú
3 Giấy chứng nhận năng lực tài chính đủ để trang trải chi phí trong suốt thời gian cư trú
[Giấy tờ do công ty cấp]
4 Giấy chứng nhận trúng tuyển có ghi rõ ngày tháng.
5 Bản cam kết của công ty về việc giữ liên lạc
6 Tài liệu xác nhận nội dung thực tập trong khoảng thời gian chờ việc (nếu có)

<< Back  |  Index Page  |  Next >>

Hướng dẫn tìm học bổng