Điều kiện và thủ tục xin đổi visa cư trú để đi xin việc làm  | Hướng dẫn xin việc cho du học sinh nước ngoài | Website về thông tin du học JPSS

Điều kiện và thủ tục xin đổi visa cư trú để đi xin việc làm  | Hướng dẫn xin ...

facebooktwitter

> > > > Điều kiện và thủ tục xin đổi visa cư trú để đi xin việc làm 

Hướng dẫn xin việc cho du học sinh nước ngoài

Điều kiện và thủ tục xin đổi visa cư trú để đi xin việc làm 

 Sau khi tốt nghiệp một trường đại học/trường đại học ngắn hạn/trường chuyên môn hoặc tốt nghiệp cao học mà vẫn chưa xin được việc làm thì bạn có thể tiếp tục ở Nhật để xin việc với điều kiện bạn phải đi đổi visa, từ visa du học sang visa công tác đặc biệt. Thời hạn của visa này là 6 tháng, tuy nhiên sau 6 tháng mà bạn vẫn chưa xin được việc thì bạn có thể tiếp tục gia hạn thêm 6 tháng nữa. Có nghĩa là bạn có tối đa 1 năm để đi xin việc. Ngoài ra, trong thời hạn của visa công tác đặc biệt, bạn có thể đi làm thêm với điều kiện bạn phải xin giấy phép đi làm thêm.

<< Back  |  Index Page  |  Next >>

Hướng dẫn tìm học bổng