Tên trường bắt đầu bằng chữ 「T」 | Mục lục tìm kiếm | Website về thông tin du học JPSS

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Mục lục tìm kiếm/Tên trường bắt đầu bằng chữ 「T」

Tên trường bắt đầu bằng chữ 「T」


Đại học
Osaka / Tư lập
Taisei Gakuin University
Cao học
Tokyo / Tư lập
Taisho University
Đại học
Tokyo / Tư lập
Taisho University
Cao học
Tokyo / Tư lập
Takachiho University
Đại học
Tokyo / Tư lập
Takachiho University
短期大学
Mie / Tư lập
Takada Junior College
短期大学
Kagawa / Tư lập
Takamatsu Junior College
Cao học
Kagawa / Tư lập
Takamatsu University
Đại học
Kagawa / Tư lập
Takamatsu University
Đại học
Toyama / Tư lập
Takaoka University of Law
Đại học
Hyogo / Tư lập
Takarazuka University
Cao học
Hyogo / Tư lập
Takarazuka University of Art and Design
Đại học
Hyogo / Tư lập
Takarazuka University of Medical and Health Care
Đại học
Gunma / Công lập
Takasaki City University of Economics
Cao học
Gunma / Công lập
Takasaki City University of Economics
Đại học
Gunma / Tư lập
Takasaki University of Commerce
Cao học
Gunma / Tư lập
Takasaki University of Commerce
Đại học
Gunma / Tư lập
Takasaki University of Health and Welfare
Cao học
Gunma / Tư lập
Takasaki University of Health and Welfare
短期大学
Gifu / Tư lập
Takayama College of Car Technology
Cao học
Tokyo / Tư lập
Takushoku University
Đại học
Tokyo / Tư lập
Takushoku University
短期大学
Hokkaido / Tư lập
Takushoku University Hokkaido Junior College
Cao học
Tokyo / Tư lập
Tama Art University
Đại học
Tokyo / Tư lập
Tama Art University
Cao học
Tokyo / Tư lập
Tama University
Đại học
Kanagawa / Tư lập
Tama University
Cao học
Tokyo / Tư lập
Tamagawa University
Đại học
Tokyo / Tư lập
Tamagawa University
短期大学
Yamanashi / Tư lập
Teikyo Gakuen Junior College
Cao học
Tokyo / Tư lập
Teikyo Heisei University
Đại học
Tokyo / Tư lập
Teikyo Heisei University
短期大学
Tokyo / Tư lập
Teikyo Junior College
Cao học
Tokyo / Tư lập
Teikyo University
Đại học
Tokyo, Tochigi / Tư lập
Teikyo University
短期大学
Tokyo / Tư lập
Teikyo University Junior College
Cao học
Yamanashi / Tư lập
Teikyo University of Science
Đại học
Tokyo / Tư lập
Teikyo University of Science
短期大学
Tokyo / Tư lập
Teisei Gakuen Junior College
Cao học
Tokyo / Đại học nước ngoài tại Nhật
Temple University, Japan Campus
Đại học
Tokyo / Đại học nước ngoài tại Nhật
Temple University, Japan Campus
Đại học
Nara / Tư lập
Tenri Health Care University
Đại học
Nara / Tư lập
Tenri University
Cao học
Nara / Tư lập
Tenri University
Cao học
Hokkaido / Tư lập
Tenshi College
Đại học
Hokkaido / Tư lập
Tenshi College
Đại học
Hokkaido / Quốc lập
Test University 2
Đại học
Osaka / Tư lập
Tezukayama Gakuin University
Cao học
Osaka / Tư lập
Tezukayama Gakuin University
Cao học
Nara / Tư lập
Tezukayama University
Đại học
Nara / Tư lập
Tezukayama University
Cao học
Shizuoka / Tư lập
The Graduate school for the Creation of New Photonics Industries
Cao học
Tokyo / Tư lập
The Graduate School of Project Design
Cao học
Kanagawa / Quốc lập
The Graduate University for Advanced Studies
Cao học
Kagoshima / Tư lập
The International University of Kagoshima
Cao học
Akita / Tư lập
The Japanese Red Cross Akita Cllege of Nursing
Đại học
Akita / Tư lập
The Japanese Red Cross Akita College of Nursing
Đại học
Tokyo / Tư lập
The Japanese Red Cross College of Nursing
Cao học
Tokyo / Tư lập
The Japanese Red Cross College of Nursing
Cao học
Hokkaido / Tư lập
The Japanese Red Cross Hokkaido College of Nursing
Đại học
Hokkaido / Tư lập
The Japanese Red Cross Hokkaido College of Nursing
短期大学
Akita / Tư lập
The Japanese Red Cross Junior College of Akita
Cao học
Tokyo / Tư lập
The Jikei University School of Medicine
Đại học
Tokyo / Tư lập
The Jikei University School of Medicine
Cao học
Kyoto / Tư lập
The Kyoto College of Graduate Studies for Informatics
Cao học
Tokyo / Tư lập
The Nippon Dental University
短期大学
Niigata / Tư lập
The Nippon Dental University College at Niigata
短期大学
Tokyo / Tư lập
The Sanno Institute of Managemant
短期大学
Tokyo / Tư lập
The Sanno Institute of Management
Cao học
Fukushima / Công lập
The University of Aizu
Đại học
Fukushima / Công lập
The University of Aizu
Đại học
Tokyo / Quốc lập
The University of Electro Communications
Cao học
Tokyo / Quốc lập
The University of Electro-Communications
Đại học
Kyoto / Công lập
The University of Fukuchiyama
Cao học
Aichi / Tư lập
The University of Human Environments
Cao học
Fukuoka / Công lập
The University of Kitakyushu
Đại học
Fukuoka / Công lập
The University of Kitakyushu
Đại học
Shiga / Công lập
The University of Shiga Prefecture
Cao học
Shiga / Công lập
The University of Shiga Prefecture
Cao học
Shimane / Công lập
The University of Shimane
Đại học
Shimane / Công lập
The University of Shimane
短期大学
Shimane / Công lập
The University of Shimane Junior College
Cao học
Tokyo / Quốc lập
The University of Tokyo
Đại học
Saitama / Tư lập
Toho College of Music
Cao học
Tokyo / Tư lập
Toho College of Music
短期大学
Tokyo / Tư lập
Toho Gakuen College of Drama and Music
Cao học
Toyama / Tư lập
Toho Gakuen Graduate School of Music
Đại học
Tokyo / Tư lập
Toho Gakuen School of Music
Cao học
Tokyo / Tư lập
Toho Gakuen School of Music
短期大学
Tokyo / Tư lập
Toho Junior College of Music
Cao học
Tokyo / Tư lập
Toho University
Đại học
Tokyo / Tư lập
Toho University
Đại học
Miyagi / Tư lập
Tohoku Bunka Gakuen University
Đại học
Yamagata / Tư lập
TOHOKU BUNKYO College
短期大学
Yamagata / Tư lập
Tohoku Bunkyo Junior College
Cao học
Miyagi / Tư lập
Tohoku Fukushi University
Đại học
Miyagi / Tư lập
Tohoku Fukushi University
Cao học
Miyagi / Tư lập
Tohoku Gakuin University
Đại học
Miyagi / Tư lập
Tohoku Gakuin University
Cao học
Miyagi / Tư lập
Tohoku Institute of Technology
Đại học
Miyagi / Tư lập
Tohoku Institute of Technology
Cao học
Miyagi / Tư lập
Tohoku Medical and Pharmaceutical University
Đại học
Miyagi / Tư lập
Tohoku Medical and Pharmaceutical University
Đại học
Miyagi / Tư lập
Tohoku Seikatsu Bunka University
短期大学
Miyagi / Tư lập
Tohoku Seikatsu Bunka University Junior College
Đại học
Miyagi / Quốc lập
Tohoku University
Cao học
Miyagi / Quốc lập
Tohoku University
Đại học
Yamagata / Tư lập
Tohoku University of Art & Design
Cao học
Yamagata / Tư lập
Tohoku University of Art and Design
Đại học
Yamagata / Tư lập
Tohoku University of Community Service and Science
Cao học
Yamagata / Tư lập
Tohoku University of Community Service and Science
Đại học
Aomori / Tư lập
Tohoku Women's College
短期大学
Aomori / Tư lập
Tohoku Women's Junior College
Đại học
Saitama / Tư lập
Tohto College of Health Sciences
Cao học
Kanagawa / Tư lập
Toin University of Yokohama
Đại học
Kanagawa / Tư lập
Toin University of Yokohama
短期大学
Tokyo / Tư lập
Toita Women's College
Đại học
Aichi / Tư lập
Tokai Gakuen University
Cao học
Aichi / Tư lập
Tokai Gakuen University
短期大学
Gifu / Tư lập
Tokai Gakuin College
Đại học
Gifu / Tư lập
Tokai Gakuin University
Cao học
Gifu / Tư lập
Tokai Gakuin University
Cao học
Kanagawa / Tư lập
Tokai University
Đại học
Kanagawa, Tokyo, Shizuoka, Kumamoto, Hokkaido / Tư lập
Tokai University
短期大学
Tokyo / Tư lập
Tokai University Junior College
短期大学
Kanagawa / Tư lập
Tokai University Junior College of Nursing and Medical Technology
短期大学
Osaka / Tư lập
Tokiwa College
短期大学
Ibaraki / Tư lập
Tokiwa Junior College
Cao học
Ibaraki / Tư lập
Tokiwa University
Đại học
Ibaraki / Tư lập
Tokiwa University
Đại học
Osaka / Tư lập
Tokiwakai Gakuen University
短期大学
Shizuoka / Tư lập
Tokoha Univ. Junior College
Cao học
Shizuoka / Tư lập
Tokoha University
Đại học
Shizuoka / Tư lập
Tokoha University
短期大学
Tokushima / Tư lập
Tokushima Bunri Junior College
Cao học
Tokushima / Tư lập
Tokushima Bunri University
Đại học
Tokushima / Tư lập
Tokushima Bunri University
短期大学
Tokushima / Tư lập
Tokushima College of Technology
Đại học
Tokushima / Quốc lập
Tokushima University
Cao học
Tokushima / Quốc lập
Tokushima University
Đại học
Yamaguchi / Tư lập
Tokuyama University
Cao học
Tokyo / Tư lập
Tokyo Ariake University of Medical and Health Sciences
Đại học
Tokyo / Tư lập
Tokyo Ariake University of Medical and Health Sciences
Đại học
Chiba / Tư lập
Tokyo Christian Institute
Cao học
Chiba / Tư lập
Tokyo Christian University
Cao học
Tokyo, Kanagawa / Tư lập
Tokyo City University
Đại học
Tokyo, Kanagawa / Tư lập
Tokyo City University
Cao học
Tokyo / Tư lập
Tokyo College of Music
Đại học
Tokyo / Tư lập
Tokyo College of Music
短期大学
Tokyo / Tư lập
Tokyo College of Transport Studies
Cao học
Tokyo / Tư lập
Tokyo Denki University
Đại học
Tokyo / Tư lập
Tokyo Denki University
Cao học
Chiba / Tư lập
Tokyo Dental College
Đại học
Tokyo / Tư lập
Tokyo Dental College
短期大学
Tokyo / Tư lập
Tokyo Dental Junior College
Trường chuyên môn
Tokyo
Tokyo Designer Gakuin College
Đại học
Tokyo / Tư lập
Tokyo Fuji University
Cao học
Tokyo / Tư lập
Tokyo Fuji University
Đại học
Tokyo / Tư lập
Tokyo Future University
Đại học
Tokyo / Quốc lập
Tokyo Gakugei University
Cao học
Tokyo / Quốc lập
Tokyo Gakugei University
Cao học
Tokyo / Tư lập
Tokyo Health Care University
Đại học
Tokyo / Tư lập
Tokyo Health Care University
Đại học
Tokyo / Quốc lập
Tokyo Institute of Technology
Cao học
Tokyo / Quốc lập
Tokyo Institute of Technology
Trường chuyên môn
Tokyo
Tokyo Institute of Tourism
Cao học
Saitama / Tư lập
Tokyo International University
Đại học
Saitama / Tư lập
Tokyo International University
Đại học
Tokyo / Tư lập
Tokyo Junshin University
Đại học
Tokyo / Tư lập
Tokyo Kasei Gakuin University
Cao học
Tokyo / Tư lập
Tokyo Kasei University
Đại học
Tokyo / Tư lập
Tokyo Kasei University
短期大学
Tokyo / Tư lập
Tokyo Kasei University
Cao học
Tokyo / Tư lập
Tokyo Kaseigakuin University
Cao học
Tokyo / Tư lập
Tokyo Keizai University
Đại học
Tokyo / Tư lập
Tokyo Keizai University
短期大学
Chiba / Tư lập
Tokyo Management College
Đại học
Tokyo / Quốc lập
Tokyo Medical and Dental University
Cao học
Tokyo / Quốc lập
Tokyo Medical and Dental University
Cao học
Tokyo / Tư lập
Tokyo Medical University
Đại học
Tokyo / Tư lập
Tokyo Medical University
Cao học
Tokyo / Công lập
Tokyo Metropolitan University
Đại học
Tokyo / Công lập
Tokyo Metropolitan University
Cao học
Kanagawa / Tư lập
Tokyo Polytechnic University
Đại học
Tokyo / Tư lập
Tokyo Polytechnic University
短期大学
Tokyo / Tư lập
Tokyo Rissho Junior College
Trường chuyên môn
Tokyo
Tokyo School of Business
Đại học
Tokyo / Tư lập
Tokyo Seiei College
短期大学
Tokyo / Tư lập
Tokyo Seitoku College
Cao học
Tokyo / Tư lập
Tokyo Seitoku University
Đại học
Chiba / Tư lập
Tokyo Seitoku University
Cao học
Tokyo / Tư lập
Tokyo Union Theological Seminary
Đại học
Tokyo / Tư lập
Tokyo Union Theological Seminary
Đại học
Nagano / Tư lập
Tokyo Unitersity of Science, SUWA
Cao học
Tokyo / Tư lập
Tokyo University of Agriculture
Đại học
Tokyo / Tư lập
Tokyo University of Agriculture
Cao học
Tokyo / Quốc lập
Tokyo University of Agriculture and Technology
Đại học
Tokyo / Quốc lập
Tokyo University of Agriculture and Technology
Đại học
Tokyo / Quốc lập
Tokyo University of Foreign Studies
Cao học
Tokyo / Quốc lập
Tokyo University of Foreign Studies
Cao học
Chiba / Tư lập
Tokyo University of Information Sciences
Đại học
Chiba / Tư lập
Tokyo University of Information Sciences
Cao học
Tokyo / Quốc lập
Tokyo University of Marine Science and Technology
Đại học
Tokyo / Quốc lập
Tokyo University of Marine Science and Technology
Cao học
Tokyo / Tư lập
Tokyo University of Pharmacy & Life Science
Đại học
Tokyo / Tư lập
Tokyo University of Pharmacy and Life Science
Cao học
Tokyo, Chiba / Tư lập
Tokyo University of Science
Đại học
Tokyo / Tư lập
Tokyo University of Science
Cao học
Nagano / Tư lập
Tokyo University of Science, SUWA
Cao học
Yamaguchi / Công lập
Tokyo University of Science, Yamaguchi
Đại học
Yamaguchi / Công lập
Tokyo University of Science, Yamaguchi
Đại học
Gunma, Tokyo, Aichi / Tư lập
Tokyo University of Social Welfare
Cao học
Gunma, Aichi, Tokyo / Tư lập
Tokyo University of Social Welfare
短期大学
Gunma / Tư lập
Tokyo University of Social Welfare Junior College
Cao học
Tokyo / Tư lập
Tokyo University of Technology
Đại học
Tokyo / Tư lập
Tokyo University of Technology
Đại học
Tokyo / Quốc lập
Tokyo University of the Arts
Cao học
Tokyo / Quốc lập
Tokyo University of the Arts
Trường chuyên môn
Tokyo
Tokyo Visual Art
Cao học
Tokyo / Tư lập
Tokyo Woman's Christian University
Đại học
Tokyo / Tư lập
Tokyo Woman's Christian University
Đại học
Tokyo / Tư lập
Tokyo Women's College of Physical Education
短期大学
Tokyo / Tư lập
Tokyo Women's Junior College of Physical Education
Cao học
Tokyo / Tư lập
Tokyo Women's Medical University
Đại học
Tokyo / Tư lập
Tokyo Women's Medical University
Đại học
Tokyo / Tư lập
Tokyo Zokei University
Cao học
Tokyo / Tư lập
Tokyo Zokei University
Đại học
Hokkaido / Tư lập
Tomakomai Komazawa University
短期大学
Toyama / Tư lập
Tooyama College of Welfare Science
短期大学
Tottori / Tư lập
Tottori College
Đại học
Tottori / Tư lập
Tottori College of Nursing
Đại học
Tottori / Quốc lập
Tottori University
Cao học
Tottori / Quốc lập
Tottori University
Đại học
Tottori / Công lập
Tottori University of Environmental Studies
Cao học
Tottori / Công lập
Tottori University of Environmental Studies
Cao học
Miyagi / Tư lập
Touhoku Bunka Gakuen University
短期大学
Toyama / Tư lập
Toyama College
Cao học
Toyama / Công lập
Toyama Prefectural University
Đại học
Toyama / Công lập
Toyama Prefectural University
Đại học
Toyama / Tư lập
Toyama University of International Studies
Cao học
Tokyo / Tư lập
Toyo Eiwa University
Đại học
Kanagawa, Tokyo / Tư lập
Toyo Eiwa University
Cao học
Tokyo / Tư lập
Toyo Gakuen University
短期大学
Hyogo / Tư lập
Toyo Junior College of Food Technology
Cao học
Tokyo / Tư lập
Toyo University
Đại học
Tokyo, Gunma, Saitama / Tư lập
Toyo University
Đại học
Tokyo / Tư lập
Toyogakuen University
短期大学
Aichi / Tư lập
Toyohashi Sozo College
Đại học
Aichi / Tư lập
Toyohashi Sozo University
Cao học
Aichi / Tư lập
Toyohashi Sozo University
Đại học
Aichi / Quốc lập
Toyohashi University of Technology
Cao học
Aichi / Quốc lập
Toyohashi University of Technology
短期大学
Hyogo / Tư lập
Toyooka College
Cao học
Aichi / Tư lập
Toyota Technological Institute
Đại học
Aichi / Tư lập
Toyota Technological Institute
短期大学
Mie / Công lập
Tsu City College
Cao học
Tokyo / Tư lập
Tsuda College
Đại học
Tokyo / Tư lập
Tsuda College
Đại học
Ibaraki / Tư lập
Tsukuba Gakuin University
短期大学
Ibaraki / Tư lập
Tsukuba International Junior College
Đại học
Ibaraki / Tư lập
Tsukuba International University
Đại học
Yamanashi / Công lập
Tsuru University
Cao học
Yamanashi / Công lập
Tsuru University
Đại học
Fukui / Công lập
Tsuruga Nursing University
短期大学
Tokyo / Tư lập
Tsurukawa Women's Junior College
短期大学
Kanagawa / Tư lập
Tsurumi Junior College
Cao học
Kanagawa / Tư lập
Tsurumi University
Đại học
Kanagawa / Tư lập
Tsurumi University
Cao học
Tokyo / Tư lập
Test Data

Tìm kiếm trường học


【Tìm nơi du học từ tên tỉnh thành】

[Tìm nơi du học ở Hokkaido・Tohoku]

| Hokkaido | Aomori | Iwate | Miyagi | Akita | Yamagata | Fukushima |

[Tìm nơi du học ở Kanto・Koshinetsu]

| Ibaraki | Tochigi | Gunma | Saitama | Chiba | Tokyo | Kanagawa | Yamanashi |
| Nagano
| Niigata |

[Tìm nơi du học ở Tokai ・Hokuriku]

| Gifu | Shizuoka | Aichi | Mie | Toyama | Ishikawa | Fukui |

[Tìm nơi du học ở Kinki]

| Shiga | Kyoto | Osaka | Hyogo | Nara | Wakayama |

[Tìm nơi du học ở Chugoku・Shikoku]

| Tottori | Shimane | Okayama | Hiroshima | Yamaguchi | Tokushima | Kagawa |
| Ehime
| Kochi |

[Tìm nơi du học ở Kyushu・Okinawa]

| Fukuoka | Saga | Nagasaki | Kumamoto | Oita | Miyazaki |
| Kagoshima
| Okinawa |

【Tìm nơi du học từ ngành học】

[Tìm nơi du học mà có thể học ngành Khối Khoa học xã hội]

| Văn học | Ngôn ngữ học | Pháp luật | Kinh tế, Kinh doanh, Thương mại | Xã hội học |
| Quan hệ quốc tế
|

[Tìm nơi du học mà có thể học ngành Khối Khoa học tự nhiên]

| Hộ lý, Bảo vệ sức khỏe | Y, Nha | Dược | Khoa học tự nhiên |
| Công học
| Nông Thủy sản |

[Tìm nơi du học mà có thể học ngành Khối tổng hợp (Tự nhiên và Xã hội)]

| Đào tạo giảng viên, Giáo dục | Khoa học đời sống | Nghệ thuật | Khoa học tổng hợp |

【Lựa chọn ngôn ngữ】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Bahasa Indonesia | ภาษาไทย |

Đơn vị vận hành trang web
Website này được đồng vận hành bởi Hiệp hội Văn hóa Sinh Viên Châu Á (ABK) và Công ty cổ phần Benesse Coporation.
Hiệp hội Văn hóa Sinh Viên Châu Á (ABK) Phòng Sự nghiệp Hỗ trợ Giáo dục Quốc tế 113-8642, Tokyo-to Bunkyo-ku Honkomagome 2-12-13

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.